SS/B – Svenska Schakt och Bergshantering AB

Svenska Schakt och Bergshantering AB, Sorundavägen 39, 137 93 Tungelsta.
0704-44 54 88, Roj Arslan
Gå till vår Facebook
E-post: roj@ss-b.se

Bergsprängning Stockholm

Behöver du utföra en bergsprängning? 

Vänd dig gärna till oss om du vill få projektet utfört på ett kompetent och säkert sätt. Från vår sida garanterar vi ett arbete utfört endast av välutbildade arbetare med lång erfarenhet och kunskap inom området

Vi har kunskapen och kan införskaffa det rätta materialet just för dig. Vi satsar på skräddarsydda lösningar då varje kund är olik den andra. Samma sak gäller även området som ska behandlas av oss. Därför är det viktigt att anpassas till varje särskilt jobb.

Kundens behov betyder allt och vi värdesätter det högt.

Bergsprängning är en process som kräver hög säkerhetsnivå. Vi säkerställer området både före och efter själva sprängningen då hänsyn tas till närmiljön och dess specifika behov (om sådana förekommer). På det sättet kan du som kund känna dig trygg i att arbetet blir utfört på bästa möjliga vis.

Kontakta oss om du har några frågor!

Referensarbeten

 

Sprängning för pool

bergsprängning stockholm

20110712295

20110817341

ss