SS/B – Svenska Schakt och Bergshantering AB

Svenska Schakt och Bergshantering AB, Sorundavägen 39, 137 93 Tungelsta.
0704-44 54 88, Roj Arslan
Gå till vår Facebook
E-post: roj@ss-b.se

Blästring är en verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark ström blåser partiklar mot en yta, varvid ytan renas, eller omformas.