SS/B – Svenska Schakt och Bergshantering AB

Svenska Schakt och Bergshantering AB, Sorundavägen 39, 137 93 Tungelsta.
0704-44 54 88, Roj Arslan
Gå till vår Facebook
E-post: roj@ss-b.se

Grundläggningens uppgift är att bära byggnadens stomme, att hålla fukt och radon borta, och ibland att bidra till husets isolering.