SS/B – Svenska Schakt och Bergshantering AB

Svenska Schakt och Bergshantering AB, Sorundavägen 39, 137 93 Tungelsta.
0704-44 54 88, Roj Arslan
Gå till vår Facebook
E-post: roj@ss-b.se

Hydralspräckning

pro03_02Hydraulspräckning.

Hydraulspräckning är vibrationfri bergspräckning vid känsliga miljöer  krävs ingen besiktning