Grundarbeten

Mark-och grundarbeten

Våra tjänster

Offertförfrågan

Vill du veta mer går det bra att göra en offertförfrågan eller kontakta oss direkt

Grundarbeten

Ett viktigt moment inom grundarbeten är grundläggning som har sitt syfta att vid ett bygge skapa en stabil grund som kan bära olika typer av byggnaders stommar, samtidigt göra grunden fuktsäkert samt fri från Radon.
Det kan bland annat handla om normala villor, industrihallar, Attefallshus, tillbyggnader och isolerade garage.Vi på Svenska Schakt & Bergshantering har stor erfarenhet av grundläggning och markförstärkning. Vi använder oss av olika effektiva tekniker som ger en långsiktig och hållbar grund.

Mark-och Grundarbeten

Vi på Svenska Schakt & Bergshantering har stor erfarenhet av grundläggning och markförstärkning. Vi använder oss av olika effektiva tekniker som ger en långsiktig och hållbar grund. Våra entrepenadsmaskiner som är lätt till hands i vår egna maskinpark gör att vi kan ta oss an akuta ärenden i närområdet. Med rätta rutiner och processer utför vi tidseffektivt arbete som båda är smidig och kvalitativ.

Grund