Totalentreprenad

Vi på SSB har heltäckande erfarenhet av grundläggning och markförstärkning samt mycket mer.

Totalentreprenad

Vi på SSB har heltäckande erfarenhet av grundläggning och markförstärkning samt mycket mer.

Totala entreprenader

Med stor erfarenhet av grundläggning och markförstärkning samt mycket mer så är inget jobb är för litet för oss!

ss/b logotyp

Totala entreprenader

Med stor erfarenhet av grundläggning och markförstärkning samt mycket mer så är inget jobb är för litet för oss!

Helhetslösning inom entreprenad

Vi arbetar brett med alla vanligen förekommande typer av markarbeten och gör både små och stora insatser.

Våra verksamhetsområden sträcker sig från grävning, schaktning, dränering, husgrunder samt olika former av sprängning och spräckning av stenar och berg samt totalentreprenader.

Det är några av de tjänster vi erbjuder.

Referensuppdrag

Sprängning

Alba

I projektet ska det byggas åtta flerbostadshus (höghus).
Jobbet består av 13 000m3 bergschakt, 12 000m3 jordschakt, Berlinerspont, Larsenspont, yttre VA inkl. dagvattenmagasin, grundläggning samt platta på mark. Grundläggning blir komplicerad då grundvattennivån är högre än betongplattan med garage under jord vilket medfört arbete med tätskikt för att undvika att grundvatten tränger in i betongkonstruktionen.
Hög samordning av logistik eftersom projektet är beläget vid en rondell intill en stor väg i Bromma. Vi har tillhandahållit alla resurser i form av egna maskiner samt personal.

Nacka Strand, Wästbygg

I projektet ska det byggas två st flerbostadshus (höghus) 14 000m3 bergschakt. Komplicerad bergspräning pga. över 23m djup sprängning. Närliggande befintliga byggnader. Garage intill, 16m under schaktbotten.
Intill låg även en transformatorstation som hanterar hela Nackastrand energi som är extremt känslig för vibrationer. Detta medförde att vi endast tilläts losshålla med värden under 0,2G

Längre tillbaka

Nyängsvägen 122

2021 -

pågår

Nacka strand

2020 -

2022

Kinnekullevägen 2

2018 -

2020

Svenska Schakt & Bergshantering

Svenska Schakt & Bergshantering AB (SS/B) är ett företag grundat i Gnesta som huvudsakligen betjänar privat- och företagskunder med olika typer av markarbeten i Stockholmsområdet och Södermanland.

Vi är ett kunnigt, rutinerat och väl sammansvetsat gäng med mer än 100 års erfarenhet.

ss/b logotyp svart

Kontakta eller bli kontaktad

Kontakta oss så diskuterar vi ditt projekt och guidar dig rätt samt hittar ett upplägg som känns rätt utan att bli för utdraget, omständigt eller kostsamt.