Användbara länkar

Alba

Sprängning

Projektgenomgång

I projektet ska det byggas åtta flerbostadshus (höghus).
Jobbet består av 13 000m3 bergschakt, 12 000m3 jordschakt, Berlinerspont, Larsenspont, yttre VA inkl. dagvattenmagasin, grundläggning samt platta på mark. Grundläggning blir komplicerad då grundvattennivån är högre än betongplattan med garage under jord vilket medfört arbete med tätskikt för att undvika att grundvatten tränger in i betongkonstruktionen.
Hög samordning av logistik eftersom projektet är beläget vid en rondell intill en stor väg i Bromma. Vi har tillhandahållit alla resurser i form av egna maskiner samt personal.

Bildgalleri från projektet

Vid eventuella frågor