Spräckning

Användbara länkar

Spräckning

Bergsspräckning innebär att berget spricker på ett långsamt sätt istället för att sprängas, vilket gör detta till en säkrare metod eftersom du slipper utsätta både dig själv och din omgivning för risk för skador, vilket bara är en av fördelarna med denna teknik.
Spräckning och sprängning

Bergspräckning är en metod där det kanske inte framgår vad det är för procedur man utför. Om du är osäker på hur det går till handlar det alltså om att man avlägsnar berg genom att spräcka de. Det kan bland annat vara att föredra i fall då det ska göras i tätbebyggelse, detta eftersom det är en säkrare metod än sprängning.

 

Man kan använda sig av en rad olika verktyg till detta, bland annat av så kallade hydrauliska bergspräckare. Dessa kräver, likt övriga metoder, att man först och främst borrar hål i det aktuella berget. Man kan sedan exempelvis föra in hydrauliska kilar i hålen, kilar vilka med hjälp av vibrationer göra att berget spricker. Det hela är ett långsamt ingrepp som inte kräver någon detonation!

 

Just det faktum, alltså att berget spricker på ett långsamt sätt istället för att sprängas, gör bergspräckning till en säkrare metod eftersom du slipper utsätta både dig själv och din omgivning för risk för skador. En annan positiv aspekt är att du slipper genomgå besiktning av konstruktioner i bergets närhet, något du både sparar en hel del tid och pengar på!

Vi hjälper dig!