VA-entreprenad

Användbara länkar

VA-entreprenad

Svenska Schakt och Bergshantering erbjuder flera tjänster inom VA-entreprenad. Vi utför alla former av markarbete i samband med installation, underhåll och reparation av VA-system.

Svenska Schakt och Bergshantering erbjuder flera tjänster inom VA-entreprenad. Vi utför alla former av markarbete i samband med installation, underhåll och reparation av VA-system.

  • Grävning, schaktning och annat markarbete för installation av vatten- och avloppssystem, till exempel rör och ledningar, avloppsreningsanläggningar och vattenreningsverk.
  • Förberedelse för reparation och underhåll av befintliga vatten- och avloppssystem, såsom att byta ut trasiga rör eller rengöra ledningar.
  • Grävning av diken och brunnar för att säkerställa att vatten kan ledas på ett säkert och hållbart sätt.

Arbetet inom VA-entreprenad kräver ofta hög teknisk kompetens och förmåga att säkert hantera olika maskiner och verktyg, såsom grävmaskiner och schaktmaskiner. Det innebär att man behöver samarbeta med ingenjörer och andra tekniska yrkesgrupper för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och hållbart sätt. Det kan vi på Svenska Schakt och Bergshantering.

Vi hjälper dig!