Användbara länkar

HSB

Projekt HSB

Projektgenomgång

I projektet byggdes det två st flerbostadshus åt HSB. Entreprenaden var 5000m3 bergschakt där vi hade våra egna grävare och sprängare även egen vajersåg som vi sågade berget för att minska vibrationerna mot husen. Jordschakten var 3000m3 där marken visade sig vara förorenad så en marksanering fick utföras.
För att inte underminera vägen var vi tvungna att sponta med Berlinerspont. I yttre VA blev det platta på mark, samt återfyllning. Projektet var beläget i tätortsområde med närliggande fastigheter intill. Stor vikt vid sprängning samt vibrationsalstrande arbete. Samt alla va arbeten.

Bildgalleri från projektet

Vid eventuella frågor