Nacka Strand, Wästbygg

Användbara länkar

Nacka Strand, Wästbygg

Projektgenomgång

I projektet ska det byggas två st flerbostadshus (höghus) 14 000m3 bergschakt. Komplicerad bergspräning pga. över 23m djup sprängning. Närliggande befintliga byggnader. Garage intill, 16m under schaktbotten.
Intill låg även en transformatorstation som hanterar hela Nackastrand energi som är extremt känslig för vibrationer. Detta medförde att vi endast tilläts losshålla med värden under 0,2G

Bildgalleri från projektet

Vid eventuella frågor