Referensprojekt

Användbara länkar

Referensprojekt

Läs om allt som har att göra med våra tidigare och pågående projekt i detalj. 

Nacka Strand

I våra tidigare projekt har vi genomfört jobb åt företag och privatpersoner av olika storlekar och innehav. Med rätt kunskap och utrusning hjälper vi både företag och privatpersoner på ett effektivt sätt. Beroende på era behov skräddarsyr vi lösningar.

 

Vi ser till att göra de rätta riskbedömningarna, borr- och laddplaner inför vardera projekt efter behov. Detta för att arbetet ska genomföras på bästa möjliga sätt, till bästa möjliga resultat.  

Vad vi gjort i tidigare projekt

Sprängning

Alba

I projektet ska det byggas åtta flerbostadshus (höghus).
Jobbet består av 13 000m3 bergschakt, 12 000m3 jordschakt, Berlinerspont, Larsenspont, yttre VA inkl. dagvattenmagasin, grundläggning samt platta på mark. Grundläggning blir komplicerad då grundvattennivån är högre än betongplattan med garage under jord vilket medfört arbete med tätskikt för att undvika att grundvatten tränger in i betongkonstruktionen.
Hög samordning av logistik eftersom projektet är beläget vid en rondell intill en stor väg i Bromma. Vi har tillhandahållit alla resurser i form av egna maskiner samt personal.

Nacka Strand, Wästbygg

I projektet ska det byggas två st flerbostadshus (höghus) 14 000m3 bergschakt. Komplicerad bergspräning pga. över 23m djup sprängning. Närliggande befintliga byggnader. Garage intill, 16m under schaktbotten.
Intill låg även en transformatorstation som hanterar hela Nackastrand energi som är extremt känslig för vibrationer. Detta medförde att vi endast tilläts losshålla med värden under 0,2G
Projekt HSB

HSB

I projektet byggdes det två st flerbostadshus åt HSB. Entreprenaden var 5000m3 bergschakt där vi hade våra egna grävare och sprängare även egen vajersåg som vi sågade berget för att minska vibrationerna mot husen. Jordschakten var 3000m3 där marken visade sig vara förorenad så en marksanering fick utföras.
För att inte underminera vägen var vi tvungna att sponta med Berlinerspont. I yttre VA blev det platta på mark, samt återfyllning. Projektet var beläget i tätortsområde med närliggande fastigheter intill. Stor vikt vid sprängning samt vibrationsalstrande arbete. Samt alla va arbeten.

Vi hjälper dig!