Jordschakt

Säker jordschakt

Våra tjänster

Offertförfrågan

Vill du veta mer går det bra att göra en offertförfrågan eller kontakta oss direkt.

Jordschakt

Jordar har olika egenskaper och förmåga att motstå yttre belastningar och krafter. Därför är säkerheten väldigt viktigt vid schakt av jord. Jordschaktning kräver noggrannhet då riskera för ras är stor.
Man bör ta hänsyn till att lös jord kan finnas under fast jord. Jorden kan även innehålla förra olika skikt av annan jord med andra egenskaper. Jordens förhållande  kan även ändras med djupet.

 

Vi utför säker jordschaktning

Vi utför säker jordschakt inom de olika kategorierna. Vi ser till att utförande genomförs på ett stabilt och säkert sätt oavsett miljö. Våra erfarna medarbetare hjälper er med allt från planering till genomförande med fokus på säkerhet. 

Grund